Rozlišujme pojmy a skutečnosti

Na rozdíl od cikánského kočovného vozu, či moderního karavanu se v případě mobilheimu nejedná o dopravní prostředek, uzpůsobený k obývání, ale o stavbu, určenou k přemisťování. Není to auto s obytnou nástavbou, ale stavba, uzpůsobená k přepravě po vlastní ose, avšak bez autonomního pohonného systému, tedy zcela závislá na tažném motorovém vozidle. Stavební zákon ji sice definuje jako obytnou stavbu, ale pro její instalaci stanovuje odlišné, mírnější podmínky než u klasických staveb.

Bez stavebního povolení

Nepotřebujete stavební povolení, stačí oznámení úmyslu o umístění a místní orgány pouze posoudí, je-li možno v daném místě váš „baráček“ „zaparkovat“. Stačí souhlas vlastníka pozemku a nenarušení například památkové zóny, či zóny ochrany přírody a a můžete mobilní domy postavit prakticky kamkoliv.