Bydlení

Je jistě legitimní, aby si každý občan pořídil kvalitní bydlení podle svého gusta. Čím více se lidé shlukují za prací do stále větších měst, tím častěji se snaží pořizovat si bydlení pokud možno samostatné, relativně oddělené od ostatních lidí. Vznikají satelitní města, což nejsou nic více, než králíkárny, prostorově nesituované do výšky, ale do plochy. Jakoby lidstvo přece jen osvědčovalo svoji tradiční přízemnost. Je však zcela lhostejné, kdo a proč tam bydlí a zda se mu tam líbí, když tam není nic, než shluk víceméně stejných baráčků s malinkým kouskem zeleně a kvalitním plotem okolo, mezi nimiž pouze probíhají asfaltové silničky.

Před koupí, či stavbou

Ať už si budete kupovat domek někde na venkově, nebo jste se rozhodli stavět, je třeba si nejdříve uvědomit, že jsme zvyklí na určitý standard, z něhož jen sotva budeme slevovat. Proto si musím dobře ujasnit, je-li v místě k dispozici zejména elektřina, pitná voda a v neposlední míře taky nejlépe obecní kanalizace .